Policy om personuppgifter

Policy om personuppgifter

I samband med köp i webbutiken på Gloria Mundi Cares webbplats måste du registrera dig genom att lämna följande personuppgifter:
- Namn
- Adress
- Telefonnummer
- E-postadress

Vi registrerar dina personuppgifter i första hand för att ta hand om din beställning och för att kunna leverera varan till dig.

Personuppgifterna sparas hos Gloria Mundi Care i 5 år efter sista transaktionen (5 år pga. bokföringslagen), därefter raderas uppgifterna.

När vi samlar in personuppgifter via vår webbplats ser vi till att det alltid sker med ditt uttryckliga samtycke, så att du är informerad om vilka uppgifter vi samlar in och varför.

De uppgifter som du lämnar är endast tillgängliga för Gloria Mundi Care. Vi respekterar din integritet och vidarebefordrar ingen personlig information som insamlats genom webbplatsen. Vi säljer inte heller personlig information till tredje part.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter om dig som vi har registrerat. Du har också rätt att kräva att Gloria Mundi Care tar bort eller rättar registrerade uppgifter om dig.

Genom att godkänna Gloria Mundi Cares köpvillkor godkänner du också ovanstående uppgifter.

Dataansvarig på www.gmcare.se är Gloria Mundi Care v/Anne Mette Waaben Andkjær.

Vi sparar inte kunduppgifter krypterat.

Vi överför inte heller kunduppgifter krypterat.

Som registrerad hos Gloria Mundi Care, inneh. Anne Mette Waaben Andkjær har du alltid rätt att göra invändningar mot registreringen.

Du har också rätt att få veta vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Dessa rättigheter har du enligt personuppgiftslagen (PUL), och frågor i samband med det ska riktas till Gloria Mundi Care inneh. Anne Mette Waaben Andkjær via e-post: [email protected].

Adressuppgifter
När du handlar hos www.gmcare.se sparar vi bland annat uppgifter om namn, gatuadress och e-postadress.

Denna information behöver vi för att kunna leverera dina varor och för att vi ska kunna kontakta dig angående din beställning.

Vi är även skyldiga att spara information om köpet för vår ekonomiska redovisning, betalningshantering och för att kunna följa upp eventuella retur- och garantiärenden.

Betalningsuppgifter
Ditt kreditkortsnummer lagras inte av www.gmcare.se utöver vad som behövs för att avsluta din beställning.

Kreditkortsinformationen skickas direkt vidare för verifiering hos vår betalväxel och lagras inte på vår server.

Däremot lagrar vi betalväxelns referensnummer för köpet så att det kan användas vid en eventuell kreditering.

Detta innebär emellertid att betalväxeln, som samarbetar med bankernas inlösningscentraler, lagrar din kontokortsinformation. (Detta gäller vid alla kontokortsköp på nätet).

Av säkerhetsskäl lagrar vi också IP-adressen till den dator som orderläggningen sker från.

Cookies

Vi använder oss av cookies här på vår hemsida. Du kan läsa mer om cookies och deras användning på gmcare.se här.

Loggstatistik
På www.gmcare.se använder vi oss av statistik för att samla in information om hur många besökare vår webbplats har, var de kommer ifrån och på vilken sida de lämnar webbplatsen igen etc. På www.gmcare.se använder vi loggstatistik i syfte att optimera webbplatsen och dess funktionalitet.